Monthly Archives: February 2005

Ny stor abbor fra Østfold

Lars Holmqvist har igjen fanget stor fisk. Denne gangen var det en voksen abbor som lot seg lure.

Posted in Ferskvann

Lars “Svensken” Holmqvist slår til med nytt klubbrekord på mort

Lars Holmqvist var i dag ute å fisket agnfisk, da denne kjempen av en mort bet på mormysckaen hans.

Posted in Ferskvann

Stomperudtjern – Store flirer i lite tjern

Første gang jeg var i Stomperudtjern var 13. juli 1989. Metoden den gangen (jeg var 15 år) begrenset seg til å gå rundt med en stang med dupp og kun benytte mark som agn i et oppsøkende fiske langs land.

Posted in Ferskvann Tagged with: ,

Gjersjøen leverer storabbor

Årets første storabbor fra Gjersjøen falt for en ismeitet mort.

Posted in Ferskvann

Arkiv

 • 2018 (8)
 • 2017 (11)
 • 2016 (17)
 • 2015 (12)
 • 2014 (11)
 • 2013 (3)
 • 2010 (1)
 • 2009 (9)
 • 2008 (20)
 • 2007 (14)
 • 2006 (24)
 • 2005 (49)
 • 2004 (11)