Klubbkonkurransen

Lake 4230g-82cm KJS 2-2-14 (28)SFK Lakens klubbkonkurranse er en (u)høytidelig konkurranse for klubbens medlemmer. Det kjempes primært om heder og ære, men vinneren risikerer også å bli symbolsk premiert på klubbens årsmøte. De siste års resultater og vinnere finner du her.

Konkurranseregler

  • Konkurransen er åpen kun for SFK Lakens medlemmer
  • Konkurranseperioden er ett kalenderår, fra 1 januar til 31 desember
  • Tellende fangster må være tatt innen gjeldende konkurranseperiode
  • Hver gyldige registrerte fangst får beregnet en poengsum basert på %-vis vekt mot gjeldende specimenvekt for arten på registreringstidspunktet
  • En fangst kan maksimalt gi 150 poeng
  • Kun ett eksemplar innen hver art er poenggivende for den enkelte deltager
  • Hver deltager får beregnet en poengtotal basert på beste fangster innen maksimum 10 arter


Klubbkonkurransen 2018

Resultater pr 20.02.2018. Stillingen oppdateres fortløpende basert på deltagernes innmelding av fangster i løpet av konkurranseperioden.
PlasseringDeltagerPoenggivende fiskerTotalpoeng
1 Stein Johannessen Sik, 360.00g, 16.36 poeng (2018-01-01)
16.36
2 Anders Karlsson 0.00
3 Halvor Asper 0.00
4 Jonatan Haga 0.00
5 Karl Johan Sæth 0.00
6 Lars Holmqvist 0.00
7 Leif Andersen 0.00
8 Marius Vikene 0.00
9 Ole Håkon Heier 0.00
10 Ole Petter Henriksen 0.00
11 Ståle Fjøsne 0.00