Klubbkonkurransen

Lake 4230g-82cm KJS 2-2-14 (28)SFK Lakens klubbkonkurranse er en (u)høytidelig konkurranse for klubbens medlemmer. Det kjempes primært om heder og ære, men vinneren risikerer også å bli symbolsk premiert på klubbens årsmøte. De siste års resultater og vinnere finner du her.

Konkurranseregler

  • Konkurransen er åpen kun for SFK Lakens medlemmer
  • Konkurranseperioden er ett kalenderår, fra 1 januar til 31 desember
  • Tellende fangster må være tatt innen gjeldende konkurranseperiode
  • Hver gyldige registrerte fangst får beregnet en poengsum basert på %-vis vekt mot gjeldende specimenvekt for arten på registreringstidspunktet
  • En fangst kan maksimalt gi 150 poeng
  • Kun ett eksemplar innen hver art er poenggivende for den enkelte deltager
  • Hver deltager får beregnet en poengtotal basert på beste fangster innen maksimum 10 arter


Klubbkonkurransen 2018

Resultater pr 22.08.2018. Stillingen oppdateres fortløpende basert på deltagernes innmelding av fangster i løpet av konkurranseperioden.
PlasseringDeltagerPoenggivende fiskerTotalpoeng
1 Ole Håkon Heier Spisshalet kutling, 5.70g, 150.00 poeng (2018-03-09)
Vassild, 1140.00g, 95.00 poeng (2018-05-27)
Småflekket rødhai, 1140.00g, 95.00 poeng (2018-03-14)
Hyse, 3650.00g, 91.25 poeng (2018-05-27)
Tunge, 1060.00g, 88.33 poeng (2018-04-25)
Stam, 2560.00g, 88.28 poeng (2018-06-19)
Kolmule, 660.00g, 82.50 poeng (2018-05-27)
Hornkvabbe, 78.00g, 78.00 poeng (2018-05-27)
Krøkle, 39.00g, 78.00 poeng (2018-03-25)
Dvergulke, 77.00g, 77.00 poeng (2018-04-15)
923.36
2 Ståle Fjøsne Småflekket rødhai, 1145.00g, 95.42 poeng (2018-03-18)
95.42
3 Stein Johannessen Sik, 360.00g, 16.36 poeng (2018-01-01)
16.36
4 Anders Karlsson 0.00
5 Halvor Asper 0.00
6 Jonatan Haga 0.00
7 Karl Johan Sæth 0.00
8 Lars Holmqvist 0.00
9 Leif Andersen 0.00
10 Marius Vikene 0.00
11 Ole Petter Henriksen 0.00