Om SFK Laken

Sportsfiskeklubben Laken ble stiftet en sen desemberkveld i 2003 ved Glommas bredder, av Ulf Erik Forsbakk, Ole-Håkon Heier og Lars Holmqvist. Alle tre bodde i Follo-området i Akershus, og alle savnet en lokal forening for de mest ivrige sportsfiskerne.

I dag har klubben 11 medlemmer, fra Brønnøysund i nord til Degernes i sør. Så lokale kan vi vel ikke kalle oss lenger. Antall medlemmer er imidlertid underordnet det å sikre godt samhold i klubben, og målet er at medlemmene skal bli stadig dyktigere som sportsfiskere.

Medlemmene i SFK Laken praktiserer de fleste former for sportsfiske, både meitefiske, havfiske, fluefiske, isfiske og meitefiske, selv om vekten nok er på ferskvannsfiske.